Arbetsmiljöpolicy

Inom Byggmästarna JW AB har vi verksamheter som innehåller arbetsmiljörisker.
Vi måste därför bevaka vår arbetsmiljö, skapa god samverkan och arbeta med ständiga förbättringar för att minimera dessa risker.
Detta uppnås genom en öppen dialog med våra medarbetare samt löpande information och utbildning.