Kvalitetspolicy

Det är Byggmästarna JW AB:s målsättning att tillgodose sina kunders byggrelaterade behov i varje enskilt objekt.
Vi ska alltid uppfylla de krav som ställs på oss som byggare och vad gäller våra kunders krav ska vi sträva efter att överträffa dessa.
Våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten är felfri vid övertagandet.
Vi strävar efter att ständigt förbättra vårt ledningssystem så att vårt arbete därigenom kan bedrivas på ett mer effektivt sätt.
Vi arbetar efter ledningssystemet POVEL som är framtaget av Sveriges Byggindustrier.