Miljöpolicy

Vår målsättning är att utföra byggnadsarbete, byggservice, sanerings och rivningsarbete med minimal miljöpåverkan.
Byggmästarna JW AB:s grundläggande inställning är att hushålla med naturresurser och begränsa vår negativa miljöpåverkan utifrån våra ekonomiska förutsättningar.